Gabriel Bālan – Experimentul Veorica.

Pācat cā Președintele nu a avut aceastā atitudine în urmā cu trei luni, când i-a acceptat nominalizarea în doi timpi și trei mișcāri, deși nimeni nu l-ar fi oprit sā respingā prima propunere. I-a dat o șansā? Cui? Ei? Lui Dragnea? Nouā? Eu cred cā a fost un experiment pe care noi îl plātim cam scump.Mācar putea sā-i solicite demisia (simbolicā) atunci când a produs haosul din sistemul de sānātate publicā prin majorarea salariilor la grila din douâzeci – douāzeci și doi, doar pentru medicii și asistentele din spitale, înjosindu-i pe ceilalți truditori din sistem. A solicitat-o acum pentru cā s-a simțit lezat cā a aflat de pe fb cā Veorica cu Livache au plecat pe neveu în Israel? Tardiv! Un demeras fārā finalitate, inițiat în mod total neinspirat înainte de 1 Mai, ce va fi consumat de români cu mici și bere, dupā care nu va mai fi nimic. Pāpușa Veorica va continua sā loveascā din nou, pânā când pāpușarul de Dragnea își va alege altā marioneta sau pânā când spectatorii, adicā noi, ne vom trezi din beție. Pâna atunci, noapte bunā! Articol by | Gabriel Bālan | 28.04.2018 vizualizari articol

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *