Prostul, adică CRAB-ul, întodeauna arată cu degetul!

Ieri, în timpul lucrārilor de modernizare a strāzii Poet Cârlova din Cartierul CFR, executate de SC Conextrust, s-a înregistrat un incident de lucru care a provocat o avarie la o conductā de alimentare cu apā având diametrul de 180 mm, ce asigura un debit de 100mcorā, dar care nu figura în planul de amplasament al zonei, avizat de meseriașii de la CRAB.Mai concret, echipele societāții executante, au respectat cu strictețe schema de amplasare a celor douā conducte existente, dar surpriza neplācutā a fost atunci când în timpul lucrārilor de executare a sāpāturilor a fost afectatā a treia conductā perfect operaționalā de care stāpânitorii apei potabile din Bacāu, habar nu aveau.Prezenți de “urgențā” la fața locului, intevenționiștii de la CRAB au purces la închiderea vanelor din cāminul de vizitare din strada Constanței. Nimic! Încrezātori în vocea și talentul lor, și-au concentrat atenția asupra vanelor din strāzile Constantin Mușat, Iașilor și Alba-Iulia dar NIMIC! Vāzând cā nesimțita de conductā clandestinā continuā sā-și facā de cap inundând strāzile și gospodāriile limitrofe, au decis cā cea mai simplā și sigurā soluție este sā pedepseascā jumātate din oraș pentru crasa lor incompetențā, prin închiderea vanei principale de la Barați. Dar pentru asta, se impunea sā arunce mâța moartā în curtea celor de la Conextrust, așa cā au ieșit pe piațā cu un comunicat, precum cā ei au spart țeava.

Da bāi mucaliților, cei de la Conextrust au spart țeava, numai cā ați uitat sā spuneți cā:- executantul a respectat proiectul de execuție avizat chiar de voi;- habar nu aveați de conducta cu pricina și mai mult ca sigur cā nu aveți nicio idee despre cine se folosea pânā mai ieri de prețiosul lichid pe care voi îl încadrați la pierderi și bineînțeles îl facturați ulterior la populație;- într-un oraș bine gospodārit, spargerea unei conducte pe o stradā, nu duce în mod automat la sistarea apei în jumātate de oraș, ci numai în zona respectivā.În nesimțirea voastrā sunt sigur cā detalii ca faptul cā deși executantul nu era în culpā absolut deloc, a remediat avaria în timp record (ora19.30) cu personal, mijloace tehnice și materiale proprii, fārā ca cineva de la voi sā aibā mācar intenția de a fura ceva meserie sau a copia din bunele practici cu care Conextrust SA abordeazā fiecare lucrare adjudecatā.P.S. pentru cei ce vor sā mā înjure, le spun cā am scris aceste rânduri perfect documentat, deținând douā calitāți. Prima de angajat al respectivului Grup de Firme și a doua de locuitor al zonei afectate de “avarie”! 

Lasă un răspuns