Dupā 29 de ani, aceleași metehne. Doar denumirea partidului s-a schimbat, și puțin textul mesajelor de susținere.

În data de 18 decembrie 1989 imediat dupā izbucnirea revoltei populare de la Timișoara unde cel mai iubit conducātor al partidului și statului ordonase reprimarea nemiloasā a manifestanților ce doreau demisia tiranului și organizarea de alegeri libere, de la sediul central al CC al PCR a plecat o circularā cātre consiliile populare județene și locale prin care se solicita organizarea de întruniri tovārāșești prin care oamenii muncii împreunā cu activul de partid sā transmitā mesaje de solidaritate necondiționatā și sprijin total fațā de cel mai māreț conducātor al partidului și poporului nostru. Majoritatea comunicatelor de susținere semnate de prim-secretarii Consiliilor Populare Județene ale patriei, sunau cam așa:


” Profund îngrijorați de evenimentele grave înregistrate la Timișoara, produse de elemente iredentiste, șovine și destabilizatoare finanțate de agenturi strāine ce urmāresc decredibilizarea orânduirii socialiste multilateral dezvoltate, ne exprimām la unison dragostea, atașamentul și solidaritatea necondiționatā fațā Secretarul General al PCR, luptātor neobosit, neînfricat și consecvent în lupta de propāșire a patriei noastre socialiste, în dezvoltarea continuā a societāții noastre pentru ridicarea continuā a nivelului de trai al oamenilor muncii, indiferent de naționalitate. De asemenea ne exprimām convingerea cā numai sub conducerea înțeleaptā a secretarului nostru general, organele abilitate ale statului nostru vor acționa cu fermitate pentru restabilirea ordinii sociale, îndepārtând elementele reacționare și parazitare ale societātii noastre care prin uneltiri și lașitate, au atentat la integritatea teritorialā a patriei noastre”


Ce spui, Livache? Seamānā textul de mai sus cu mesajele primite de la lingāii din teritoriul? 
Am uitat sā-ți sun cā “solidaritatea” asta s-a spart precum un balon de sāpun dupā doar trei zile, toți semnatarii devenind peste noapte niște disidenți. 
Dacā nu crezi, studiazā puțin istoria recentā, trage concluziile necesare și scrie și tu vreo douā cārți despre morala în politicā, cāci timp vei avea berechet și te vor ajuta sā te întorci ceva mai devreme la Irinuca.

Lasă un răspuns