Pușca cu lunetā și moțiunea de cenzurā.

Pușca cu lunetā este arma letalā de care vânātorul se folosește pentru a-și doborâ prada cu o singurā loviturā trasā direct în inima fiarei, de la mare distanțā astfel încât el sā nu fie expus pericolului iminent de a deveni victimā, în cazul în care primul plumb rateazā organul vital al dihaniei, acordându-și timp suficient pentru o a doua loviturā de grație în caz de nevoie. Pentru ca acest lucru sā fie posibil, vânātorul studiazā în amānunt terenul și prada, se instaleazā din timp în locul propice, stā nemișcat cu o rābdare dumnezeiascā și așteaptā cu ochii ațintiți spre luminișul pādurii, cu degetul încleștat pe trāgaci și respirația calmā, prada gonitā spre cātarea armei de gonacii organizați în valuri succesive, ce scotocesc pādurea pentru ca el, vânātorul cu sânge rece sā tragā. Și când totul a funcționat perfect, liniștea pādurii este spartā de un foc de armā ce rāpune orice fel de pradā, indiferent de mārimea și greutatea sa.

Vânātorul niciodatā nu-și folosește arma în mod inutil, doar pentru simplu motiv cā are pușcā. Pentru vânātor este mai important trofeul si nu ce crede sau zice lumea.
Moțiunea de cenzurā este ca și pușca cu lunetā, tot o armā, dar a opoziției. Moțiunea poate fi letalā pentru putere dacā opoziția ar proceda precum vânātorul. Adicā, studiezi cu atenție “prada”, identifici momentul propice, te asiguri dacā “gonacii” sunt loiali și dispuși în a hāitui puterea în valuri succesive penalizând toate derapajele ei, nu fac blaturi, nu voteazā legi propuse de penali doar pentru cā așa le dicteazā propriul interes, negociezi dur pentru a obține și sprijinul altor forțe politice cu reprezentare, și lovești!

Din pācate, opoziția noastrā fārā sā pregāteascā cu migalā lovitura fatalā, fārā sā aleagā momentul oportun, dar cu o serie de “gonaci” traseiști în propriile rânduri și cu alții ce doar se fac cā se luptā, a ales sā “tragā”, doar pentru faptul cā arma moțiunii este unealta legalā a opoziției, și deci trebuie folositā pentru cā așa este scris în fișa postului. Detunātura mult așteptatā a fost o imensā dezamāgire pentru oameni și un fel de pârtz pentru liberalii de rând, dar un mare motiv de miștocārealā pentru putere, cāci procedând astfel, este ca și cum ai crede cā este suficient ca vânātorul sā i-a poziție de tragere în pādure, pentru ca jivina sā se arunce singurā în bātaia puștii, doar pentru cā a vāzut-o.

Trist… foarte trist!

Lasă un răspuns