Astāzi am fost un bun creștin.

Am citit undeva pe fb, cā atunci când ești supus unei încercāri mai grele în viațā, cel mai bun lucru este sā-ți îndrepți gândurile cātre Dumnezeu. La momentul respectiv nu prea am dat importanțā sfatului, așa cā i-am dat pas.

Astāzi s-a întămplat minunea! Marea încercare s-a petrecut pe str. A Tolstoi și a fost o bāltoacā în adâcurile cāreia stātea pitit un crater de toatā frumusețea. Imediat dupā cutremurul înregistrat produs ca urmare a contactului dur dintre roțile autoturismului meu și craterul parșiv, cu evlavie am apāsat butonul de avarie în timp ce cu limba îmi numāram dinții din gurā sā vād dacā am ceva pagube.

Împācat sufletește cā nu am lipsā la inventar, am ieșit din mașinā ca dintr-un altar, mi-am îndreptat privirea spre cer și am început sā enumār ca un bun creștin, toți sfinții și apostolii în ordine alfabeticā. Bineînțeles cā am profitat de situație pentru a-i canoniza pe bājeții de la SSP și pe preaiscusitul Necula.

#comunabacāu.

Lasă un răspuns