Ludmila.

Prin anii 50, România era invadatā de activiști sovietici trimiși de Moscova pentru a instrui viitoarele cadre de bazā ale PMR. Aceste arātāri ieșeau în evidențā în primul rând prin limbajul de lemn, bādārānia comportamentalā, hidoșenia…